Архив за 2021-2022 г.

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 13.12.2022 г.)

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Люблянски университет, Любляна, Словения;
4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Обява за процедура за подбор;

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;

Приложение 2 Формуляр.

Документите се подават в срок до 04 януари 2023 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 13.12.2022 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища: (публ.15.11.2022 г.)

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Люблянски университет, Любляна, Словения;
4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Обява за процедура за подбор;

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;

Приложение 2 Формуляр.

Документите се подават в срок до 30 ноември 2022 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 15.11.2022 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 05.10.2022 г.)

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Люблянски университет, Любляна, Словения;
4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Обява за процедура за подбор;

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;

Приложение 2 Формуляр.

Документите се подават в срок до 21 октомври 2022 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 05.10.2022 г.)


Подбор за преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния (публ. 11.08.2022 г.)

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора

В срок до 9 септември 2022 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 11.08.2022 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 26.07.2022 г.)

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища за академичната 2022/2023 година, проведена на 20 септември 2022 г. (публ. 05.10.2022 г.)

1.Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2.Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3.Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
4.Люблянски университет, Любляна, Словения;
5.Хумболт университет, Берлин, Федерална Република Германия
6.Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
7.Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Обява за процедура за подбор

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 9 септември 2022 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 26.07.2022 г.)


ПОДБОР за преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния (публ. 05.07.2022 г.)

Обява

Личен формуляр

В срок до 29 юли 2022 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 05.07.2022 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 30.06.2022 г.)

 1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
 2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
 3. Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
 4. Люблянски университет, Любляна, Словения;
 5. Западен университет, Тимишоара, Румъния;
 6. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
 7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Обява за процедура за подбор;

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;

Приложение 2 Формуляр.

Документите се подават в срок до 14 юли 2022 г. (четвъртък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 30.06.2022 г.)

Резултат от процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Западния университет в Тимишоара, Румъния, проведена на 19 юли 2022 г. (публ. 26.07.2022 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2022/2023 година, както следва: (публ. 31.05.2022 г.)

 • Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния;
 • Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Главното управление на образованието, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова.

Обява (публ. 31.05.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване

В срок до 23 юни 2022 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2022/2023 година, както следва (публ. 15.04.2022 г.):

 • Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния;
 • Преподавател-методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова.

Обява

Личен формуляр на кандидат преподавателя

В срок до 5 май 2022 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 15.04.2022 г.)

След проведен подбор за преподавател-методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова, за обявеното място беше класиран Живко Димитров Димитров (публ. 19.05.2022 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 07.02.2022 г.):

 • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява (публ. 07.02.2022 г.)

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 28 февруари 2022 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 07.02.2022 г.)


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на преподаватели, изследователи и докторанти в чужбина през учебната 2022-2023 година

Oбява (публ. 17.01.2022 г.)

Срокът за подаване на документите зависи от конкурса, за който кандидатствате.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 07.12.2021 г.):

 • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Университет „Екс-Марсилия“, Франция;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 5 януари 2022 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 10.11.2021 г.):

 • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Университет „Екс-Марсилия“, Франция;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 30 ноември 2021 г. (вторник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 15.10.2021 г.):

 • Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 • Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 25 октомври 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Информация за стипендии за постдокторска специализация в Япония – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2022 (публикувано 08.10.2021 г.)
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2022 г.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 13.09.2021 г.):

 • Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 • Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 27 септември 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 13.09.2021 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
 2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 4. Преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите ТУК.

В срок до 26 август 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и наукат (публ. 09.08.2021 г.).


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 22.07.2021 г.)

 1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 2. Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 3. Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
 4. Запорожки национален университет, Украйна

Обява

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Формуляр за кандидастване

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата за подбор за преподаватели в горепосочените чуждестранни висши училища се удължава до 3 септември (петък) 2021 г. (публ. 10.08.2021 г.).

Документите се подават в срок до 16 август 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 22.07.2021 г.).


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година, както следва: (публ. 12.07.2021 г.).

1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
4. Преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Обява

Личен формуляр

(публ. 12.07.2021 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 21.06.2021 г.):

Обява

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Формуляр за кандидастване

Документите се подават в срок до 2 юли 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 21.06.2021 г.).


Подбор за преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна за учебната 2021/2022 година (публ. 08.06.2021 г.)

Обява

Формуляр на кандидата (публ. 09.06.2021 г.)

В срок до 30 юни 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 26.05.2021 г.):

 1. Тракийския университет „Демокрит“, Комотини, Гърция
 2. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения

Обява
Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище
Формуляр на кандидата

Документите се подават в срок до 11 юни 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 26.05.2021 г.)

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в Тракийския университет „Демокрит“, Комотини и Университета „Болоня“, Форли, проведена на 15 юли 2021 г. (публ. 22.07.2021 г.)


ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 25.05.2021 г.):

1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова.

Обява
Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите ТУК.

В срок до 25 юни 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 25.05.2021 г.)


ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 02.03.2021 г.):

Резултати от проведения на 27.04.2021 г. подбор за преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

 1. За преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Главното управление на образованието, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Република Молдова – Марияна Георгиева Кирова
 2. За преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова – Светлозар Лазаров Теохаров
  Резервен кандидат:
  Катерина Иванова Данаилова
 3. За преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова – Станка Панева Дойчинова
 4. За преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова – Борислав Тодоров Гълъбов
 5. За преподавател по акордеон и корепетитор в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова – Гето Георгиев Тасев
  Резерен кандидат:
  Ангел Богданов Иванов
 6. За преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя Пержей, Република Молдова – Тихомир Иванов Борисов

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите ТУК.

В срок до 30 март 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 02.03.2021 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 01.02.2021 г.):

 1. Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;
 2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 3. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 15 февруари 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2021-2022 година (публ. 21.01.2021 г.)

Обява за II. Преподаватели (от 10 до 15 стр. вкл.)

Срок за кандидатстване съгласно вида на конкурса. (публ. 21.01.2021 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 11.12.2020 г.):

 1. Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;
 2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 3. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 14 януари 2021 г. (четвъртък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 11.12.2020 г.)


GoTop