Архив за 2023 г.


Подбор на преподавател по български език и литература за академичната 2023/2024 година в Прешовския университет, Словакия

Обява;

Заявление;

Формуляр.

Документите се подават в срок до 14 ноември 2023 г. (вторник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 30.10.2023 г.).


Подбор за преподавател по български народни танци в Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия, за учебната 2023/2024 година

В резултат на проведения подбор за преподавател по български народни танци в Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия, за обявеното място е класирана Маргарита Братоева Братоева (публ. 20.11.2023 г.)

Обява

Формуляр

В срок до 31 октомври 2023 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 12.10.2023 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година, както следва: (публ. 11.09.2023 г.)

1. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия.

Обява

Формуляр

В срок до 19 септември 2023 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 11.09.2023 г.)


Обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 26.07.2023 г.)

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища за академичната 2023/2024 година, проведена на 4 октомври 2023 г. (публ. 13.10.2023 г.)

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия
3. Люблянски университет
4. Западен университет, Тимишоара
5. Пекински университет за чужди езици
6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“
7. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 26.07.2023 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година, както следва: (публ. 31.07.2023 г.)

1. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия.

Обява

Формуляр

В срок до 23 август 2023 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 31.07.2023 г.)


Обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в 27 чуждестранни висши училища:

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища за академичната 2023/2024 година, проведена на 19 юли 2023 г. (публ. 26.07.2023 г.)

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 10 юли 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 27.06.2023 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година, както следва:

 • За преподавател по български език и литература в Управлението на образованието, културата и туризма в гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова е класирана Донка Стоянова Николова

1. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Управлението на образованието, културата и туризма в гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия.

Обява

Личен формуляр

В срок до 5 юли 2023 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката. Кандидатури, получени в МОН след 7 юли 2023 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане, няма да бъдат разглеждани. (публ. 16.06.2023 г.).


Подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища:

 1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
 2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция
 3. Люблянски университет, Любляна, Словения
 4. Западен университет, Тимишоара, Румъния
 5. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китайска народна република
 6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения
 7. Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция
 8. Фрайбургски университет „Алберт Людвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия
 9. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“ , Братислава, Словашка република
 10. Прешовски университет, Прешов, Словашка република
 11. Загребски университет, Загреб, Република Хърватия
 12. Университет „Йотвьош Лоранд“ , Будапеща, Унгария

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 5 юни 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 23.05.2023 г.).


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година, както следва:

 1. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Управлението на образованието, културата и туризма в гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
 2. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите ТУК

В срок до 9 юни 2023 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 15.05.2023 г.)


Резултати от подбор на преподаватели за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, проведен на 3 май 2023 г. (публикувано 14.06.2023 г.)

Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година, както следва:

 1. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Управлението на образованието, културата и туризма в гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
 2. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
 3. Преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
 4. Преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Третяков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Република Молдова;
 5. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия;

Обява за подбор на преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година
Формуляр

В срок до 28 април 2023 г. включително кандидатите трябва да представят документи си в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 29.03.2023 г.)


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на преподаватели, изследователи и докторанти в чужбина през учебната 2023-2024 година (публ. 06.01.2023 г., актуализирана 24.01.2023 г.)

Обява

Срокът за подаване на документите зависи от конкурса, за който кандидатствате.


GoTop