Програма за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Информация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Програмата за образователен обмен на АСЕМ – ASEM DUO e важна форма на взаимодействието между Европа и Азия в областта на образованието. Обменът по линия на Програмата ASEM DUO се осъществява на основата на подписани двустранни споразумения за сътрудничество между университети от Европа и Азия, като участващите в инициативата университети периодично обявяват конкурси за кандидатстване по линия на Програмата. Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.

Повече информация за ASEM DUO и актуалните обяви за участие могат да бъдат намерени на интернет страницата на Програмата: http://www.asemduo.org/index.php.

GoTop