До 1 януари 2023 г. Информация за обучение на български граждани в Държавата Израел

Информация за обучение на български граждани в Държавата Израел

(публ. 16.11.2022 г.)

В изпълнение на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022-2025 г. в зависимост от наличните ресурси израелската страна осигурява всяка година две стипендии за летен езиков курс по съвременен иврит и три стипендии за специализация за една академична година (до осем месеца), всяка за докторанти и постдокторанти, които желаят да извършат научни изследвания в израелски висши училища.

Информация за кандидатите (крайна дата за подаване на заявления, възрастова граница, необходими документи, формуляри, подробности за субсидии и др.) се разпространява ежегодно чрез дипломатическите канали и на електронната страница на Министерството на външните работи на Израел:

https://www.gov.il/en/service/scholarships_application_for_academic_studies_in_israel?trigger=sugg.

Израелската страна ежегодно предоставя на българските студенти, които са бенефициенти на академични стипендии за една учебна година, в съответствие с тази Програма следното:

  • частично обучение за една академична година (8 месеца в периода октомври – юни) в магистърска, докторантска или постдокторантска програма, с изключение на специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“;
  • такси за частично обучение – 50% от таксите за частично обучениe, максимум до 6000 щ.д.;
  • месечна надбавка за една академична година (8 месеца);
  • базова здравна застраховка.

Документите на кандидатите следва да бъдат предоставени чрез посолствата на Израел в съответната държава в срок до 1 януари 2023 г.

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 – 2025 г. (електронно четим публ. 16.11.2022 г.)

GoTop