Стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“, включващи езиков курс през академичната 2023/2024 година.

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да занесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:00 ч. (българско време) на 9-и март 2023 г. Ако документите са изпратени по пощата, трябва да бъдат получени в рамките на определения срок.

Адрес на посолството: София 1407, ул. „Сребърна“ 2В, Моби Арт Билдинг, етаж 4, Посолство на Република Корея.

Подробна информация, свързана с програмата, може да бъде намерена на адрес:

https://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/brd/m_7797/view.do?seq=761202&page=1

(публ. 21.02.2023 г.)

GoTop