Архив

Общо намерени: 967

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Дата на откриване на консултацията: 22 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 5 април 2024

(публ. 22.03.2024 г.) Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на типов учебен план

Дата на откриване на консултацията: 14 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 септември 2023

(публикувано 14.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 14 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 септември 2023

(публикувано 14.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Дата на откриване на консултацията: 11 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

(публикувано 11.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на РМС № 737 от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към НАОА

Дата на откриване на консултацията: 11 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

(публикувано 11.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебна документация за направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

Дата на откриване на консултацията: 10 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Заповеди за откриване на процедури по учебния предмет чужд език

Дата на откриване на консултацията: 10 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

(публикувано 10.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Дата на откриване на консултацията: 8 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 септември 2023

(публикувано 08.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение за изменение на Решение № 317 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 8 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 септември 2023

В проведената в периода от 08.08.2023 г. до 07.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 317 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта (публ. […]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

Дата на откриване на консултацията: 3 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 септември 2023

В проведената в периода от 03.08.2023 г. до 04.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта (публ. 08.09.2023 г.) (публикувано 03.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към […]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 96 97
1 2 3 4 5 97
1 2 97
GoTop