Архив

Общо намерени: 967

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

Дата на откриване на консултацията: 21 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 21 декември 2022

В проведената в периода от 21.11.2022 г. до 21.12.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.02.2023 г.) В проведените в периода от 21.11.2022 г. до 21.12.2022 г. вкл. обществени консултации по проекти на Наредба за придобиване на квалификация […]

Прочети повече

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“

Дата на откриване на консултацията: 18 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 19 декември 2022

(публикувано 18.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“

Дата на откриване на консултацията: 17 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 19 декември 2022

В проведената в периода от 17.11.2022 г. до 19.12.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.12.2022 г.) (публикувано 17.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления

Дата на откриване на консултацията: 16 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 16 декември 2022

(публикувано 16.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии:

Дата на откриване на консултацията: 16 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 16 декември 2022

В проведената в периода от 16.11.2022 г. до 16.12.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Фермер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.02.2023 г.) В проведените в периода от 16.11.2022 г. до 16.12.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на […]

Прочети повече

Проект на Решение за изменение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

Дата на откриване на консултацията: 15 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 15 декември 2022

(публикувано 15.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебна програма за профилирана подготовка по китайски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво B1.1

Дата на откриване на консултацията: 14 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 14 декември 2022

(публикувано 14.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебна програма по корейски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво A1 (общообразователна подготовка)

Дата на откриване на консултацията: 14 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 14 декември 2022

(публикувано 14.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми по норвежки език

Дата на откриване на консултацията: 11 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 12 декември 2022

(публикувано 11.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Дата на откриване на консултацията: 9 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 9 декември 2022

(публикувано 09.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на Плана могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 96 97
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 97
1 9 10 11 97
GoTop