Архив

Общо намерени: 967

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Дата на откриване на консултацията: 4 ноември 2022
Дата на приключване на консултацията: 5 декември 2022

(публикувано 04.11.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 28 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 28 ноември 2022

(публикувано 28.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на email: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на МС за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Дата на откриване на консултацията: 27 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 28 ноември 2022

(публикувано 27.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Дата на откриване на консултацията: 27 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 28 ноември 2022

(публикувано 27.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 26 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 25 ноември 2022

(публикувано 26.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на 3 СПК за специалности:

Дата на откриване на консултацията: 25 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 24 ноември 2022

(публикувано 25.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на постановление на МС за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас

Дата на откриване на консултацията: 25 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 24 ноември 2022

(публикувано 25.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професия 811030 „Камериер“

Дата на откриване на консултацията: 24 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 23 ноември 2022

Бележки, становища и предложения по проектите на документите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 18 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 17 ноември 2022

(публикувано 18.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми

Дата на откриване на консултацията: 18 октомври 2022
Дата на приключване на консултацията: 17 ноември 2022

(публикувано 18.10.2022 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 96 97
1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 97
1 10 11 12 97
GoTop