Архив

Общо намерени: 967

Проект на типов учебен план по специалност код 8400102 „Корабоводене-речно” от професия код 840010 „Корабоводител” от професионално направление код 840 „Транспортни услуги”

Дата на откриване на консултацията: 8 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 април 2023

(публикувано 08.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за утвърждаване на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в V и VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием и на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища за учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 7 март 2023
Дата на приключване на консултацията: 6 април 2023

(публикувано 07.03.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии

Дата на откриване на консултацията: 24 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 27 март 2023

В проведената в периода от 24.02.2023 г. до 27.03.2023 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи“ и по професията „Шлосер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.03.2023 г.) (публикувано 24.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция […]

Прочети повече

Проект на заповед за изменение на заповедта за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година

Дата на откриване на консултацията: 17 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 март 2023

(публиквуано 17.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на типов учебен план по специалност код 3410401 „Търговия на едро и дребно“

Дата на откриване на консултацията: 13 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 15 март 2023

(публикувано 13.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 10 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 март 2023

(публикувано 10.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 9 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 март 2023

(публикувано 09.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на РМС за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите

Дата на откриване на консултацията: 7 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 9 март 2023

В проведената в периода от 07.02.2023 г. до 09.03.2023 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.03.2023 г.) (публикувано 07.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани […]

Прочети повече

Проекти на учебни програми от професионално направление 762 „Социална работа и консултиране”

Дата на откриване на консултацията: 3 февруари 2023
Дата на приключване на консултацията: 6 март 2023

(публикувано 03.02.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 19 януари 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 февруари 2023

(публикувано 19.01.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 96 97
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 97
1 7 8 9 97
GoTop