Архив

Общо намерени: 967

Проект на Заповед

Дата на откриване на консултацията: 20 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 20 август 2018

Бележки, становища и предложения по проектa на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected]

Прочети повече

Проекти на Заповеди

Дата на откриване на консултацията: 20 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 20 август 2018

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед

Дата на откриване на консултацията: 19 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 20 август 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на типови учебни планове за вечерна и задочна форма на обучение за специалностите от професия „Десенатор на текстил“, професия „Текстилен техник“ и професия „Оператор в текстилно производство“

Дата на откриване на консултацията: 16 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 15 август 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на типови учебни планове за професия „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалности „Производство на обувни изделия“ и „Производство на коженогалантерийни изделия“

Дата на откриване на консултацията: 16 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 15 август 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на типови учебни планове за професия „Модист“, специалности „Облекла по поръчка“ и „Бутикови облекла“

Дата на откриване на консултацията: 16 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 15 август 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища

Дата на откриване на консултацията: 12 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 13 август 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Дата на откриване на консултацията: 9 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 9 август 2018

Бележки, становища и предложения по материалите могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.

Дата на откриване на консултацията: 9 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 август 2018

Бележки, становища и предложения по материалите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Меморандум за разбирателство с Република Азербайджан

Дата на откриване на консултацията: 3 юли 2018
Дата на приключване на консултацията: 2 август 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Меморандум могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97
1 90 91 92 97
GoTop