Архив

Общо намерени: 967

Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

Дата на откриване на консултацията: 19 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 18 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Типови учебни планове от професионално направление код 581 и код 582

Дата на откриване на консултацията: 16 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 16 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

Дата на откриване на консултацията: 16 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 16 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на РМС за одобряване на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Дата на откриване на консултацията: 15 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 16 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „ Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018-2021 г.

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 13 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „ Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Дата на откриване на консултацията: 7 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 6 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка за професиите и специалностите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Дата на откриване на консултацията: 7 март 2018
Дата на приключване на консултацията: 6 април 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Дата на откриване на консултацията: 23 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 26 март 2018

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година

Дата на откриване на консултацията: 23 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 26 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил “Математически” и профил “Природни науки”

Дата на откриване на консултацията: 21 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 23 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected], [email protected] и [email protected]

Прочети повече
1 2 90 91 92 93 94 95 96 97
1 91 92 93 94 95 96 97
1 94 95 96 97
GoTop