ДОС предучилищно

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за предучилищното образование

Приложения към чл. 27, ал. 2

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба за предучилищното образование могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: [email protected] до 18 март 2016 г. (включително).

GoTop