Проекти на НП 2016 г.

ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2016 г.

Бележки, становища и предложения по проектите на национални програми за развитие на средното образование за 2016 г. могат да бъдат изпращани към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на e-mail: [email protected] до 31 март 2016 г. включително.

GoTop