Местни празници на Ученето през целия живот

Местни празници на Ученето през целия живот

19.10.2012

На 20 октомври 2012 г. ще се проведат местните празници на Ученето през целия живот в градовете: Благоевград, София, Кюстендил, Търговище, Силистра, Разград, които са организирани от Министерството на образованието, младежта и науката по проекта NELLII „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот” – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information.

Празниците включват изложби, демонстрации, концерти, уъркшопове, дискусии, които популяризират разнообразните възможности, ползите и удоволствието от ученето за хората от всички възрасти в България. Входът е свободен.

На 21 октомври 2012 г. ще се проведе Регионалният празник на Ученето през целия живот в гр. Благоевград.

Програми на регионалните и местните празници

GoTop