Проект „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

Проект „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ
„BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

Проект „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”През м. септември 2012 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира проект „ BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, одобрен с Решение № 2012 – 3551/001-001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

Основната цел е популяризиране на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни и подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни в този сектор.

Очакваните резултати са свързани със:

  • Създаване на Национален съвет за учене през целия живот;
  • Изграждане на Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни, която ще осигури условия за публично вземане на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни;
  • Създаване на Национална информационна система за учене на възрастни.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия.

Oсновните дейности по изпълнението на проекта могат да бъдат следени от всички институции, организации и граждани на сайта на проекта: http://lll.mon.bg, който ще бъде активен от 1 декември 2012 г.

GoTop