Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

1-2 февруари 2013 г.

Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата странаПроектът имаше за цел да популяризира разнообразните форми, възможности и ползи от ученето за хората от всички възрасти. Само за година проектът успя да постигне следните резултати:

Бяха обучени 56 посланици на ученето през целия живот в 28 областни града и беше изготвен Наръчник за информация и инициативи в областта на ученето през целия живот;

Изградени бяха 28 Съвети на ученето през целия живот, които обединяват усилията на над 900 местни власти, образователни институции, неправителствени организации, бизнес и медии;

Изградените Съвети организираха и проведоха 28 местни и 6 регионални Празници на ученето през целия живот;

Събраните добри практики от празниците в различните градове бяха обединени в електронен Компендиум, който е достъпен на уебсайта на проекта www.NELLII.bg.

Празниците привлякоха вниманието на хора от различни възрасти върху съществуващите програми за образование и обучение; с неформалните възможности за продължаващо обучение и придобиване на нови умения, предлагани от неправителствени и бизнес организации като например професионални, езикови и компютърни курсове. Бяха представени и редица атрактивни форми на учене през целия живот като курсове по танци и здравословно хранене, творчески работилници и семинари за кариерно развитие.

Празниците на ученето през целия живот в цифри:

  • Включиха се над 28 500 участници от всички възрасти в цялата страна.
  • 900 институции подпомогнаха организирането и провеждането на събитията.
  • 670 организации предложиха различни възможности за учене.
  • Над 130 медии отразиха 28-те местни и 6-те регионални празници на ученето, осъществени под егидата на NELLII.

Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата странаВсеки един от 28-те областни града показа най-силните си страни в организирането на инициативи, свързани с ученето през целия живот по време на празниците. Безспорно най-интересни се оказаха събитията, реализирани на шестте регионални фестивала в градовете: Благоевград, Габрово, Кърджали, Плевен, Стара Загора и Шумен. Сред многобройните осъществени инициативи са демонстрации по спортове, чуждоезикови и художествени ателиета, научни демонстрации и лекции, еко занимания, насочени към устойчивото развитие.

Националната конференция направи преглед на постигнатото и запозна участниците с добрите практики, събрани от цялата страна. Местните съвети на ученето представиха своите планове за Празници на ученето през 2013, които не само целят да привлекат още повече участници, но и ще се мултиплицират в редица областни градове.

Проектът NELLII на Министерството на образованието, младежта и науката е поредна стъпка при осъществяването на националните политики, свързани с ученето през целия живот по линия на рамката „Образование и обучение 2020“, в контекста на стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“.

GoTop