Регионални празници на Ученето през целия

Регионални празници на Ученето през целия

26.10.2012

На 27 октомври 2012 г. ще се проведат регионалните празници на Ученето през целия живот в градовете: Габрово, Кърджали, Плевен, Шумен, които са организирани от Министерството на образованието, младежта и науката по проекта NELLII „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот” – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information.

Празниците включват изложби, демонстрации, концерти, уъркшопове, дискусии, които популяризират разнообразните възможности, ползите и удоволствието от ученето за хората от всички възрасти в България.

Входът е свободен.

Програми на регионалните и местните празници

GoTop