Архив на конкурси към ЮНЕСКО


Световен научен форум на ЮНЕСКО – Йордания, 7-11 ноември 2017 г.

Повече информация


Публични консултации на ЮНЕСКО със заинтересовани страни от държавите членки върху концепцията на новия мониторингов доклад за образование за 2019 година на тема: „Образование и миграция“

Консултациите се провеждат чрез онлайн платформа и всички заинтересовани страни биха могли да се включат с мнение, коментар и конкретно предложение от следния линк: https://2019educationreportconsultation.wordpress.com.

Основните въпроси, на които ще бъде посветен докладът са:

  • Дали и по какъв начин миграцията насърчава или забавя напредъка на реформите в областта на образованието?;
  • По какъв начин нивото на миграция влияе върху качеството на образованието?
  • По какъв начин фокусирането на политиките за равнопоставеност и общодостъпност на образованието подобряват нивото на образованост сред мигрантите и бежанците?
  • По какъв начин мнението на мигрантите подобрява нашата представа за начина, по който образование и миграция за взаимосвързани?

Глобална база данни с информация за правото на образование в страните по света

www.unesco.org/new/right2education


FLY YOUR IDEAS – съвместен конкурс на ЮНЕСКО И ЕЪРБЪС


Подаване на български преложения за финансиране по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО за бюджетния предио 2016-2017 г.

Повече информация

Срокът за представяне на проектите в Секретариата на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО е 1 юни 2016 г.


Инициатива „Greating a Global Art Project“

Инициативата „Greating a Global Art Project“, която се организира в рамките на Инициативата за Генералния секретар на ООН – Бан Ки-Мун „Образованието преди всичко“ и е замислена в полза на децата с увреждания.


Покана за включване в лансираните от ЮНЕСКО онлайн публични консултации във връзка с разработването на индикатори по новите образователни цели, включени в глобалната рамка на развитието след 2015 г.

Във връзка с разработването на новата глобална рамка за развитие след 2015-та, ЮНЕСКО е в процес на създаване на рамка с индикатори и лансира публични онлайн консултации във всички свои страни – членки.

Отправя се покана към всички заинтересовани страни – министерства, неправителствени организации, учители, изследователи, младежи и др. да се включат със свои коментари и мнения.

Документите, които дават насоки за включване в консултациите можете да намерите на: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-education-indicators.aspx?SPSLanguage=EN.

Формулярите с коментари следва да бъдат изпращани на [email protected].


Националната стипендиантска програма на Л`ОРЕАЛ и ЮНЕСКО – „За жените в науката”, 2013 г.

Програма „За жените в науката” за трети път в България

С подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и СУ „Св. Климент Охридски“ стартира третото издание на Националната стипендиантска програма на Л`ОРЕАЛ и ЮНЕСКО – „За жените в науката”.

Всички жени докторанти на възраст до 35 години, работещи в областта на естествените науки, могат да кандидатстват в изданието на програмата за 2012–2013 година. Победителите ще получат стипендии от 5000 евро за провеждане на научни изследвания в България. Кандидатите за стипендии по програмата могат да подадат заявленията си в периода 10 септември – 15 ноември 2012 г. в Националната комисия за ЮНЕСКО в България или на имейл адрес: [email protected].

В рамките на тазгодишното издание на конкурса ще бъдат отпуснати две стипендии от по 5000 евро.

Създадените от Л`ОРЕАЛ и Националната комисия за ЮНЕСКО в България национални стипендии „За жените в науката“ са предназначени основно да предоставят възможност на жени с докторска степен да провеждат научни изследвания в тяхната родна страна. Всяка национална стипендия подпомага жените учени в решаващ момент от тяхната кариера като им позволява да продължат своята изследователска дейност в избраната от тях област чрез предоставената им стипендия. Друг важен елемент на стипендиантската програма е възможността за създаване на нови контакти, които тя предоставя. Стипендиантите създават ценни приятелства и връзки, които могат да се превърнат в интересни и ползотворни сътрудничества в бъдещата им работата им.

Желаещите да участват в програмата могат да получат повече информация или да изтеглят необходимата за кандидатстване документация и от следните уебсайтове: www.zajenitevnaukata.bg и www.unesco-bg.org.

Проектите ще бъдат оценявани от професионално жури с председател проф. Румен Панков и членове, утвърдени учени в различни области на науката.

За програмата
L’Oréal и ЮНЕСКО обединяват усилията си през 1998 г., с цел да насърчат научните изследвания на жените, като създават проекта „За жените в науката“, в който си партнират. Днес тази програма отличава високи научни постижения и насърчава талантливи жени-учени чрез три различни нива – наградите на L’Oréal и ЮНЕСКО, връчвани всяка година на пет изтъкнати жени учени, и международни и национални стипендии, връчвани годишно на обещаващи млади жени учени от целия свят.


Покана за участие на младежи на възраст между 18-35 г. в Младежка конференция на ЮНЕСКО по Образование за устойчиво развитие, 7 ноември 2014 г., гр. Окаяма, Япония

Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония организира съвместно с Японската Национална комисия за ЮНЕСКО, Общината на гр. Окаяма и Goi Peace Foundation Младежка конференция, посветена на Образованието за устойчиво развитие, която ще се проведе на 7 ноември т.г. в гр. Окаяма, непосредствено преди началото на Световната конференция на ЮНЕСКО в Айчи – Нагоя, с която ще бъде отбелязано приключването на Декадата на Образованието за устойчиво развитие /2005-2014/.

Младежката конференция на ЮНЕСКО ще предостави възможност на млади хора на възраст 18-35 г. да споделят опит и обменят идеи за образование за устойчиво развитие, както и да обсъдят начини за популяризирането на този вид образование на глобално ниво.

Ще бъдат подбрани 50 участници от целия свят, които са активно ангажирани с действия за ОУР, като след приключването на Младежката конференция ще имат възможност да се присъединят като наблюдатели и участници в Световната конференция на ЮНЕСКО, посветена на ОУР, в Аичи-Нагоя /10-12 ноември 2014 г./., за да споделят своите виждания и мнения с експерти и образователни лидери от цял свят.

Всеки кандидат трябва да попълни и подаде апликационен формуляр и други изискуеми документи (напр. препоръчително писмо) по е-мейл: [email protected].

Апликационният формуляр може да бъде изтеглен от следния линк: http://www.unesco.org/new/en/youthconference.

Срокът за кандидатстване е 1 юни 2014 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени директно от организаторите относно резултата от селекцията до 15 август 2014 г.

Всички разходи, свързани с участието, включващи двупосочен самолетен билет, настаняване, храна и вътрешен транспорт в Япония, ще бъдат поети от японските организатори.

Допълнителна информация за процедурите на кандидатстване може да бъде получена на следния линк: http://www.unesco.org/new/en/youthconference.


41-епистоларен конкурс за млади хора, организиран съвместно с Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО през 2012 г.

Срок за изпращане на съчиненията: 31 март 2012 г.


Международна среща на училищни колективи, 30 май 2014 г.

Покана за участие на ученици и учители в международна среща на училищни колективи за античен театър, 19-27 септември 2014 г., гр. Дион, Гърция

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 30 май 2014 г.


Стипендии на L’ORÉAL/ЮНЕСКО за 2012 г. за жени – учени

Срокът за подаване на документите в Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО се удължава до 1 ноември 2011 г.

Повече информация


Конкурс на ЮНЕСКО за сътовряване на модел на корица на книга

Рисунките на корица на книга трябва да бъдат сканирани и изпратени по ел. поща в срок до 15 април 2014 г. включително.

Повече информация


Стипендии на L’ORÉAL/ЮНЕСКО за 2012 г. за жени – учени

Срокът за подаване на документите в Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО е 10 юни 2011 г.

Повече информация


Информация за възможността българските учители да се включат в безплатни и интерактивни уебинари чрез разработената от Университета в Лунд, Швеция, в партньорство с ЮНЕСКО

Програма – Young masters Programme on Sustainable Development

Повече информация


Междунароната конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО и Университета в Сибиу, 19-21 май 2011 г., гр. Сибиу

Повече информация


Покана на Регионалното Бюро на ЮНЕСКО за кандидатстване за участие в специализирано, интерактивно училище по научна журналистика в Югоизточна Европа, 3-5 октомври т.г., Белград, Сърбия


Международни стипендии L’ORÉAL/ЮНЕСКО – 2014 за жени-учени

Документите се подават он-лайн до 30 май 2013 г. на следния линк: www.fwis.fr


Покана от словашката Национална комисия за ЮНЕСКО за включване на български учители в международно обучение за обучители на педагогически специалисти, работещи с деца и майки на деца от ромски произход

Тема: ”Чрез учители и майки към децата роми и деца от други непривилегировани групи”, 4-6 септември, гр. Братислава, Словакия
Срок за кандидастване: 31 март 2013 г.

Повече информация


Покана от страна на Националната комисия за ЮНЕСКО на Република Сърбия и Дружеството за ООН в Република Сърбия

за участие на български ученици на възраст 15-16 години във втория по Краен срок за подаване на ред Младежки форум на ЮНЕСКО за световно наследство в Югоизточна Европа
Краен срок за подаване на регистрационната форма: 28 февруари 2013 г.

Повече информация


Кампания за набиране на кандидати на Международния институт за образователно планиране на ЮНЕСКО

Международният институт на ЮНЕСКО за образователно планиране е започнал кампания за набиране на кандидатури на желаещи професионалисти за програмата Advanced Training Programme in Educational Planning and Management.

Потенциалните кандидати за магистърския курс на Института по образователно планиране на ЮНЕСКО трябва да работят в държавна институция, университети или научни институти, национални или международни неправителствени организации.

Всички изисквания и условия, на които кандидатите следва да отговарят, както и описание на курса и на процедурите по подбор са публикувани в специално разработена за целта брошура на Института, която може да бъде изтеглена от следния електронен адрес:
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Cap_Dev_Training/pdf/2011/ATP_Announcement_2011_2012.pdf
Апликационен формуляр за кандидатстване:
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Cap_Dev_Training/pdf/2011/Application_Form_ATP2011-2012.pdf

За повече информация: http://www.iiep.unesco.org (section „Training“)


ЮНЕСКО отправя покана до всички държави да вземат участие в онлайн консултациите
и да заявят своето виждане относно бъдещето на образованието в устойчиво развитие

Въпросник за провеждане на консултациите със държавите-членки е публикуван на https://secure.unesco.org/survey/index.php?sid=89626&lang=en.
Срокът, в който желаещите могат да се включат, е 30 март 2013 г.


Младежко състезание за научни проучвания – информация на Регионалното бюро на ЮНЕСКО във Венеция

Конкурсът е лансиран от научното звено на Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа
и срокът за кандидатстване е удължен до 15 февруари 2013 г.

С оглед на по-доброто представяне на целите и условията за участие в състезанието, Регионалното бюро е разработило кратък специален видеоматериал: http://www.youtube.com/watch?v=WkmmzYt-izY&feature=youtu.be.


Обява и покана на МССН на ЮНЕСКО за подаване на научни доклади за предстоящ
Световен форум на ЮНЕСКО по социални науки, на тема: „Социални трансформации
и дигиталната ера”
, 13-15 октомври 2013 г., Монреал, Канада

Срокът за подаване на докладите през официалния уебсайт на Форума: http://wssf2013.org/propose-paper, е удължен до 5 февруари 2013 г.


ИНФОРМАЦИЯ за организиране и провеждане на международна конференция на тема: “Eurasian Inter-University Dialogues on Cooperation for Higher Education Development”

от Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО (CEPES) в Букурещ на 27-28 май 2011 г.


Световен конкурс „ПЪТЕКИ КЪМ КУЛТУРА НА МИРА”, иницииран в рамките на Програмата на ЮНЕСКО „Култура на мира и ненасилието”

Срок до 30 ноември 2012 г.

Повече информация


Стартира програмата ЮНЕСКО-Ашберг за 2013 г., която подпомага млади хора между 25 и 35 години, занимаващи се с изкуство, в обучението им зад граница

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: www.unesco.org/culture/aschberg
или от Секретариата на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО – [email protected].

Срок в зависимост от областта на кандидастване.

GoTop