Консултант/Екип от консултанти за Разработване на обучение на учители и експерти

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ

Търсят да наемат
Консултант/Екип от консултанти за Разработване на обучение на учители и експерти за приложение на интерактивни методи в преподаването на умения за живот и разработване на методически указания за прилагането им.

Във връзка с работата по изпълнението на проект “Предотвратяване на отпадането от училище в България” в частта му “Включване на умения за живот в ДОИ и в учебните програми”, изпълняван съвместно между Министерство на образованието и науката и УНИЦЕФ, се търсят услугите на Консултант/Екип от консултанти.

Допълнителна информация за заданието, условията за избор на Консултантите и изисквания към кандидатите може да намерите на http://www.undp.bg/bg/vacancies.php. и на www.minedu.government.bg (Съвместни проекти).

Моля изпратете мотивационно писмо за участие в конкурса и пълен комплект от документи за кандидатстване на електронен адрес: [email protected] или на пощенски адрес: Хан Крум 25, София 1040, Сграда на ООН, в срок до 13 ноември 2006 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени на среща.

GoTop