Съвместен проект между МОН и УНИЦЕФ – България

5 февруари 2007 г.

Днес в Министерството на образованието и науката беше представен съвместен проект между МОН и УНИЦЕФ – България за причините за отпадането от училище в България.

Проектът включва национално представително изследване на агенция Витоша Рисърч и план за действие и мерки за намаляване на броя на необхванатите и отпадащи ученици в задължителна учебна възраст.

Според изследването основните причини за отпадане на децата от училище са: социално-икономически – лошо качество на живот, ниски доходи, бедност; образователни – затруднения при усвояване на учебния материал; слаб интерес към учебния процес; наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители; етнокултурни специфични проблеми – по-ранно встъпване в брак, страх на родителите да пускат по-големите си деца в училище поради опасността от открадване; образованието като по-ниска ценност и др.

Резултатите от изследването сочат необходимостта от изграждането на единна система за оценка на риска от отпадане, в която да участват всички институции на училищно, местно, регионално и национално ниво; да се разшири обхвата на мерките за превенция; да бъдат предприети мерки за реинтеграция на отпаднали ученици; да бъде привлечена широка обществена подкрепа и да бъдат създадени публично-частни партньорства за осъществяване на ефективно образователни и социални мерки на всеки образователен етап.

„Много е важно училището да излезе от установената практика за учене на една скорост. Когато едно дете не може да се справи с учебния материал, не бива да бъде наказвано, а да му се осигури допълнително обучение”, сподели министър Даниел Вълчев по време на дискусията. Необходимо е в бюджета за 2008 година да се отделят средства за учебници и учебни помагала и за учениците от 5-и до 7-и клас, допълни министър Вълчев.

Г-н Октавиан Бивол, представител на УНИЦЕФ за България, оцени високо сътрудничеството между УНИЦЕФ и МОН. Той изрази убеденост, че дискусиите и препоръките ще бъдат последвани от окончателен списък с мерки, прилагането на които да ограничи отпадането на деца от училище.

GoTop