1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


GoTop