12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 12;

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г. (Публикувано на 10.12.2019 г.)

Актуализиран списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната Програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г. (Публикувано на 17.09.2019 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г. – първи транш (Публикувано на 12.08.2019 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени за учебната 2019/2020 година по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, утвърдени със Заповед РД 09-1973/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (Публикувано на 12.08.2019 г.)


Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г.

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 8 май 2019 г.

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


GoTop