15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15;

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „ИТ бизнесът преподава“ по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ (публ. 26.11.2019)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „ИТ бизнесът преподава“ по Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“ (публ. 26.11.2019)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „ИТ бизнесът преподава“ по Модул 3 „Учители в ИТ фирми“ (публ. 26.11.2019)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Силвия Кънчева – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 483; е-mail: [email protected]
Анелия Русакова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 451; е-mail: [email protected]
Надежда Луканова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 654; е-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел. 02 9217 485; е-mail: [email protected]
Петко Узунски – главен експерт в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, отдел „Счетоводство“, тел. 02 9217 490; е-mail: [email protected]

За установяване на контакти и партньорства на училищата и ИТ фирмите: https://np.mon.bg

Срок за регистриране на училищни проекти за партньорства с ИТ фирмите: 21.10.2019 г.


GoTop