16. Национална програма „Иновации в действие“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16;

Национална програма „Иновации в действие“

Списък на училищата, утвърдени за участие в Националната програма „Иновации в действие“ (публ. 18.09.2019 г., акт.14.10.2019 г.)

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ (публ. 14.10.2019 г.)

Приложение – Протоколи между частно иновативно училище и общинско/държавно училище (публ. 14.10.2019 г.)


GoTop