2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Списък с класираните за финансиране училищата по модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ на НП „Ученически олимпиади и състезания“

Формуляр за кандидатстване на училище

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 433, e-mail: [email protected];
Юлиян Одажиян – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 489, e-mail: [email protected]GoTop