Подбор на учители за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН – ЖЕНЕВА

ПОКАНА за подбор на учители за участие в Националната учителска програма, насочена към

учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“,

предназначена за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН – ЖЕНЕВА от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната програма „Квалификация“ – 2019 година


Списък на одобрените учители, преподаващи по учебен предмет физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, човекът и природата“ или в занимания по интереси в ЦПЛР в областта на науките и технологиите, за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН – Женева от 21.07.2019 г. до 27.07.2019 г. по Националната програма „Квалификация” 2019 г.

Покана за подбор на учители по природни науки;

Заявление за участие на учители по природни науки;

Справка за учители по природни науки, предназначена за участие в обучението в ЦЕРН;


Покана за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети „Информатика” и „Информационни технологии” от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“;

Заявление за участие на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети „Информатика” и „Информационни технологии” от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“;

Справка за участие на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети „Информатика” и „Информационни технологии” от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“.


Подаването на документите се извършва лично или чрез друго лице всеки работен ден, считано до 14 юни 2019 г. от 9.00 ч. до 17. 30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката на адрес.

GoTop