10. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Ръководител: Дима Коцева, 02/9217484, [email protected]
Лица за контакт:
За държавните училища, РЦПППО, ЦПЛР – Божидарка Марева, 02/9217404, [email protected]
За общинските училища, детски градини и ЦПЛР – Антон Коев, 02/9217605, [email protected]

GoTop