13. НП „Без свободен час“

13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 05.10.2020 г.)

Справка-декларация за възнаграждение на учител (публ. 05.10.2020 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 05.10.2020 г.)


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217449, e-mail: [email protected];
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217749, e-mail: [email protected].

Списък на общински, държавни училища и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране за периода 01.07.2020 г. – 31.10.2020 г., утвърден със Заповед № РД 09-3535/08.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.12.2020 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране за периода 01.07.2020 г. – 31.10.2020 г., утвърден със Заповед № РД 09-3535/08.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.12.2020 г.)

Списък на общински и държавни училища и ЦСОП,
за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час“- 2020, за периода 01.11.2019 г.- 30.06.2020 г.,
утвърден със Заповед № РД 09 – 2559/18.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 21.09.2020 г.)

Списък на детските градини,
за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час“- 2020, за периода 01.11.2019 г.- 30.06.2020 г., утвърден със Заповед № РД 09 – 2559/18.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 21.09.2020 г.)


GoTop