14. НП „Мотивирани учители“

14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Мотивирани учители“


Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти.

Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 10.07.2020 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1JM4Ofvg99bknREmS_Pnx0eeDp9GXMnCWETp9soku0bc/edit

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.


Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 05.06.2020 г.)

Процедура;

Заявление;

Примерен договор

Срок за подаване на заявлението към РУО до 23.06.2020 г.


Ръководител: Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 024241166, e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“, тел.: 024241164, e-mail: [email protected]

GoTop