15. НП „Бизнесът преподава“

15. Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Бизнесът преподава“


Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ (публ. 11.11.2020 г.)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ по Модул 2 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ (публ. 11.11.2020 г.)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ по Модул 3 „Учители в предприятия“ (публ. 11.11.2020 г.)


Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/

Срок за кандидатстване: от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
Анелия Русакова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected]

Ралица Войнова – Найденова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected]
Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, e-mail: [email protected]


GoTop