19. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

19. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ съгласно приложение № 19

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“


Формуляр за кандидатстване (публ. 13.05.2020 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по програмата: до 30 юни 2020 г.

Списък на класираните за финансиране училища по национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” (публ. 03.08.2020 г.)


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174758, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Георги Динев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 028174764, e-mail: [email protected];
Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 028174766, e-mail: [email protected].


GoTop