21. НП „Изграждане на училищна STEM среда“

21. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ съгласно приложение № 21

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Актуализирана национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ ,

одобрена с Решение № 937 от 17 декември 2020 година за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 31.03.2021 г.)


Правила за финансово изпълнение на одобрени за финансиране проекти на училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (публ. 03.01.2021 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които НЕ са преминали първи етап на кандидатстването (публ. 03.01.2021 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които НЕ са преминали първи етап на кандидатстването (публ. 03.01.2021 г.)


Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването (публ. 31.12.2020 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването (публ. 31.12.2020 г.)


Правила за оценяване на проектни предложения по дейност I и дейност II от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (публ. 04.06.2020 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност I по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, съобразно заложените показатели за изпълнение (публ. 04.08.2020 г.)
Списък на одобрените училища по Дейност II по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, съобразно заложените показатели за изпълнение (публ. 04.08.2020 г.)


Кандидатстването по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е 20 дни от датата на публикуването на националната програма и се извършва по електронен път на следния адрес: stem.mon.bg (публ. 12.05.2020 г.):

(публ. 12.05.2020 г.)


Зам. ръководител:
Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217430, [email protected]

За контакти и информация:
Борис Шейнин – държавен експерт в дирекция ОБГУМ, e-mail: [email protected]; тел.: 029217710;
Ваня Карабашева – старши експерт в дирекция ОБГУМ, e-mail: [email protected]; тел.: 29217431.

GoTop