5. НП „Успяваме заедно“

5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Успяваме заедно“


Модул 1: „Хубаво е в детската градина” (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Окончателен протокол за извършеното класиране по Национална програма „Успяваме заедно“, Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ – класирани и некласирани (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Модул 2: „Иновативна детска градина” (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Окончателен протокол за извършеното класиране по Национална програма „Успяваме заедно“, Модул 2 „Иновативна детска градина“ – класирани и некласирани (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование” (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Окончателен протокол за извършеното класиране по Национална програма „Успяваме заедно“, Модул 3 „Обединени за качествено предучилищно образование“ – класирани и некласирани (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Окончателен протокол за недопуснати детски градини по Национална програма „Успяваме заедно“ (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

Лица за контакт:
Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected];
Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

GoTop