6. НП „Обучение за ИТ кариера“

6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Стартира кандидатстването по национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Лица за контакт:
Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected];
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected];
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02 9217 724, e-mail: [email protected].

GoTop