10. НП „Иновации в действие“

10. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 10

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Иновации в действие“

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ и приложенията към тях, утвърдени със Заповед № РД09-2645/30.09.2021 г. (публ. 30.09.2021 г.)


Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ за учебната 2021/2022 година (публ. 09.11.2021 г.)

Списък на училищата с регионален форум по НП „иновации в действие“ за учебната 2021/2022 година (публ. 09.11.2021 г.)


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02/9217 430, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected];
Илияна Славова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 636, e-mail: [email protected].

GoTop