14. НП „Мотивирани учители“

14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Мотивирани учители“

Модул 1. Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано на 09.02.2022 г.)
Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 15.03.2022 г. на следния линк:

https://zaednovchas.bg/participant/

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.Модул 2. Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 12.03.2021 г.)

Процедура за кандидатстване;

Образец на заявление за кандидатстване;

Проект на договор.

Срок за подаване на заявлението към РУО до 31.03.2021 г.


Модул 3. Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано на 09.02.2022 г.)
Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 15.03.2022 г. на следния линк:

https://zaednovchas.bg/participant/

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.Ръководител: Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 1166, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 64, e-mail: [email protected];
Ремдие Ибрям – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 65, e-mail: [email protected];
Иванка Стоянова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 68, e-mail: [email protected].

GoTop