16. НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация …“

16. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ съгласно приложение № 16

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“


Документи: (публ. 31.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване;
Декларация;
Контролен лист;
Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2021 г.


Ръководител: Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 0877 649 391, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 170, e-mail: [email protected];
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 169, e-mail: [email protected].

GoTop