21. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

21. Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 5;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера

Информационни материали по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Плакат

Дипляна


Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“

Списък на училищата с одобрени за финансиране проекти по Модул 2: „ИТ умения за бъдещето“ на националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ – 2021, одобрена с Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 27.07.2021 г.)

Платформа за кандидатстване: https://itumenia.mon.bg (публ. 04.06.2021 г.)

Училищата влизат с акаунта си от edu.mon.bg.


Ръководител: – Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected]
Лица за контакт:
Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected];
Полина Златарска – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 706, e-mail: [email protected];
Николай Кабадийски -специалист по ПМС 66 в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 665, e-mail: [email protected].

GoTop