3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


A) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ (публ. 16.03.2021 г.)

Списък на училищата, които ще бъдат финансирани по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (публ. 16.06.2021 г.)

Декларация

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 16.04.2021 г. вкл.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:

Георги Георгиев – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 581, e-mail: [email protected];
Весислава Панджерова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 492, e-mail: [email protected].


Б) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ (публ. 12.03.2021 г.)

Класирани проектни предложения за начален етап (публ. 18.06.2021 г.)

Класирани проектни предложения за прогимназиален етап (публ. 18.06.2021 г., акт. 22.06.2021 г.)

Формуляр за кандидастване

Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 05.04.2021 г. вкл.


Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected];
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected].


В) Модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 16.03.2021 г.)

Резултати от Национален конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия по Модула „Културните институции като образователна среда“ за 2020 г. на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
(публ. 04.10.2021 г.)

Първо място
Васка Белчовска-Неделчева, ПГСС „Никола Пушкаров“, град Попово;

Второ място
Йорданка Сиракова и Боряна Ангелова, ОУ „Яне Сандански“, град Пловдив, Лора Христозова, РЕМ, Пловдив

Трето място
Елена Янкова и Никола Петров, СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат.

Списък на училищата, одобрени за участие в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021, модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 09.08.2021 г.)

Регламент за организиране и провеждане на национален конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия (публ. 21.04.2021 г.)

Програма на Национален център „Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово (публ. 21.04.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване на училище

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 16.04.2021 г. вкл.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лица за контакт:

Радостина Николова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 743; е-mail: [email protected];
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 452; е-mail: [email protected].


Г) Модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 16.03.2021 г., акт. 26.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване

Приложение № 1 Списък на книги

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 21 април 2021 г. вкл.

Списък на класираните за финансиране училища по модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 25.06.2021 г.)


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected]
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected]
Гергана Ночева – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 50, e-mail: [email protected]


Д) Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 23.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 24.03.2021 г.)

Декларация за осигуряване на съфинансиране (публ. 24.03.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране детски градини с обхвата на дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 12.05.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища с обхвата на дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 12.05.2021 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 683, e-mail: [email protected].

GoTop