7. НП „Квалификация“

7. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 7

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Квалификация“


Ръководител: Радостина Новакова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел. 02/424 1169, e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
Жасмина Александрова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“ тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected]


Уебинар-обучение на учители през м. октомври 2021 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“ (публ. 24.09.2021 г.)

Обща информация за изискванията за участие в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ – Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

Заявление за участие в уебинар

Декларация

Справка за кандидатстване на учители за участие в уебинар

Документите се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, Деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация“) или в сканиран вид на ел. адрес [email protected].

(публ. 24.09.2021 г.)

GoTop