9. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

9. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 9

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция “Финанси”, тел.: 02 9217484, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
За държавните училища, РЦПППО, ЦПЛР: Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция “Финанси”, тел.: 02 9217 404, e-mail: [email protected]
За общинските училища, детски градини и ЦПЛР: Антон Коев – главен експерт в дирекция “Финанси”, тел.: 02 9217 605, e-mail: [email protected]

GoTop