НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г.

(публ. 17.06.2021 г.)

Национална програма „Отново заедно“

Списък на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ до 16.08.2021 г. по Постановление № 378/10.11.2021 г. (публ. 12.11.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ 2021 г. към 31.07.2021 г по Постановление № 293/01.09.2021 г. (публ. 12.11.2021 г.)

Общински и държавни училища, одобрени за финансиране по НП „Отново заедно“ от 15.07 – 22.07.2021 г. (публ. 20.08.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ 2021 г. към 14.07.2021 г. (публ. 04.08.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ 2021 г. към 08.07.2021 г. (публ.26.07.2021 г., актуализиран 03.08.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ 2021 г. към 30.06.2021 г. (публ.20.07.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване

Пакетът с документите за кандидастване се изпраща по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на настоящата програма до 31 юли 2021 г. (I етап)
и от 1 август 2021 г. до 1 септември 2021 г.
или до изчерпване на средствата.

Лица за контакти:
Нурселин Казак, главен експерт, тел.: 02/9217 758
Анелия Томова, главен експерт, тел.: 02/ 9217 440
Яна Малашева, старши експерт, тел.: 02/ 9217 738
Нона Костадинова, старши експерт, тел.: 02/9217 435.

GoTop