НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

(публ. 11.08.2021 г.)

Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

(публ. 18.08.2021 г.)

Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ и информирано съгласие

(публ. 18.08.2021 г.)

Лица за контакти:

Иванка Стоянова, главен експерт – [email protected]
Венцеслава Григорова, главен експерт – [email protected]
Ремдие Ибрям, главен експерт – [email protected]
Жасмина Александрова, главен експерт – j.aleksandrova@mon

GoTop