11. НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

11. Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ съгласно приложение № 11

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“


Модул 1 „Разработване на учебни помагала на чужд език за обучение по общообразователни учебни предмети”

Списък на помагалата: (публ. 20.04.2023 г.)


Списък на училищата, представляващи авторски екипи, които ще изготвят учебни помагала по модул „Разработване на учебни помагала на чужд език за обучение по общообразователни учебни предмети” от национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ (публ. 04.07.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 18.05.2022 г.)

Приложение – технически изисквания (публ. 18.05.2022 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 7 юни 2022 г. вкл.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Мариана Нешева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 70, e-mail: [email protected];
Tихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected].


Модул 3 „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти“

  • Бенефициент и конкретен изпълнител по модул 3 „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти” е Основно училище „Иван Вазов“, гр. Харманли. (публ. 05.07.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 18.05.2022 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 24 юни 2022 г. вкл.


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 491, e-mail: [email protected];
Виктория Кирилова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 549, e-mail: [email protected].

GoTop