19. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

19. Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ съгласно приложение № 19

(публ. 18.05.2022 г.)

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Списък на одобрени училища за финансиране (публ. 03.01.2023 г.)

Eлектронната система за подаване на заявления е на адрес: https://rpps.mon.bg

Информация за реда и условията за изпълнение на отделните модули и за отчитане на средствата (публ. 25.05.2022 г.)

Формуляр за деклариране участие в дейностите на националната програма (публ. 25.05.2022 г.)

GoTop