2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Класирани проекти на училищата за финансиране по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” (публ. 23.09.2022 г., актуализирано 11.11.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване на училище (публ. 29.06.2022 г.)

Формуляр за оценяване на проекти (публ. 29.06.2022 г.)

Протокол (публ. 29.06.2022 г.)

GoTop