20. НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

20. Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ съгласно приложение № 20

(публ. 18.05.2022 г.)

Актуализирана национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ (акт. 23.12.2022 г.),
одобрена с Решение № 1050 от 21 декември 2022 година

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“


Списък за финансиране на общинските училищата по Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. (публ. 23.12.2022 г.)

Списък за финансиране на държавните училища по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. (публ. 23.12.2022 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища след междинен отчет по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ (публ. 06.12.2022 г.)

Списък на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници (публ. 28.06.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 1 юни 2022 г. вкл.

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Сехер Адилова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/ 817 47 71, e-mail: [email protected];
Павлина Тодорова – гл. експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/ 817 47 67, e-mail: [email protected];
Гергана Ночева – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/ 817 47 52, e-mail: [email protected].

GoTop