21. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

21. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ съгласно приложение № 21

(публ. 18.05.2022 г.)

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 от 15 декември 2022 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 19.12.2022 г.)

Списък с над 50 % извършени фактически разходи (публ. 19.12.2022 г.)

Списък на общинските училища, включени за финансиране с 50 % по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ МОДУЛ 1. „ИЗКУСТВА“ (публ. 19.12.2022 г.)

Списък на общинските и държавните училища, включени за финансиране с 50 % по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ МОДУЛ 2. „СПОРТ“ (публ. 19.12.2022 г.)

Модул 1. Изкуства

Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 1 Изкуства (публ. 07.09.2022 г.)

Модул 2. Спорт

Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 2 Спорт (публ. 07.09.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване

Декларация

Приложение – Програма за провеждане на занимания/тренировки

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 27 юни 2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 491, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected];
Анелия Томова, експерт към Националния дворец на децата, 0884 101 313

GoTop