8. НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“

8. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 8

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Кандидатстването става чрез онлайн платформа за кандидатстване по национални програми – https://np.mon.bg

Ръководител: Дима Коцева – началник отдел, дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217484

Лица за контакт:
Антон Коев – гл.експерт, дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 605
Нели Стойчова – гл.експерт, дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 493
Божидарка Марева – специалист , дирекция „Финанси“, тел.: 029217 404

GoTop