16. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

16. Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 16

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“


Ръководител: Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Камели Шарабова – дръжавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9198 860, e-mail: [email protected];
Весела Караянева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 606, e-mail: [email protected].


Портал за е-Oбучение в специалност „Приложен програмист“: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/

В портала може да бъде намерена допълнителна информация за националната програма.


GoTop